W naszej ofercie dostępny jest szeroki wachlarz ubezpieczeń życiowych i majątkowych następujących Towarzystw Ubezpieczeniowych:

 • GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • GENERALI Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 • SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

Jak się ubezpieczyć?

Wystarczy przyjść do placówki, nasi pracownicy służą pomocą.

W naszej ofercie dostępny jest szeroki wachlarz ubezpieczeń życiowych i majątkowych następujących Towarzystw Ubezpieczeniowych:

 • GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • GENERALI Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 • SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

Jak się ubezpieczyć?

Wystarczy przyjść do placówki, nasi pracownicy służą pomocą.

W naszej ofercie dostępny jest szeroki wachlarz ubezpieczeń życiowych i majątkowych następujących Towarzystw Ubezpieczeniowych:

 • GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • GENERALI Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 • SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

Jak się ubezpieczyć?

Wystarczy przyjść do placówki, nasi pracownicy służą pomocą.

                                                                                                                                                                                  

Jeremie2 to projekt realizowany w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 w formie zwrotnej pomocy finansowej oferowanej mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, ale również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-upom. Celem Jeremie 2 jest zwiększenie aktywności inwestycyjnej łódzkich, mazowieckich, wielkopolskich oraz zachodniopomorskich przedsiębiorców, poprzez wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie ich konkurencyjności na rynku. Program ma stymulować zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz wdrażanie przez MŚP projektów inwestycyjnych prowadzących do zwiększenia innowacji w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.

Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy jest Pośrednikiem Finansowym w ramach Instrumentu Finansowego :

 • Mikropożyczka na podstawie Umowy Operacyjnej 2/RPZP/2319/2019/I/DIF/189 z dnia 5 sierpnia 2019 r. zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy.
 • Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna PLUS (POI PLUS) na podstawie Umowy Operacyjnej 2/RPZP/2319/2019/VI/DIF/191 oraz zawartej w dniu 5 sierpnia 2019 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy.
 • Pożyczka Płynnościowa na podstawie Umowy Operacyjnej 2/RPZP/6120/2020/I/DIF/280 oraz  2/RPZP/6120/2020/III/DIF/288 zawartej w dniu 9 czerwca 2020 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy.

Projekt jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia pn. „Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2” zgodnie z Umową o finansowaniu Projektu zawartą dnia 21.11.2016 r. pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę „Menadżera Funduszu Funduszy” w rozumieniu art. 2 ust. 27 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 468 225 094,12 zł, w tym:

 • wkład UE: 397 991 330,00 zł
 • wkład krajowy: 70 233 764,12 zł

Wsparcie przeznaczone będzie na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

Osi priorytetowej I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie – Działanie 1.9 - pn. Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.