•   tel. 95 765 73 15
  •   mail: sekretariat@zbsbank.sgb.pl

ZARZĄD

Kierownictwo Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego

Zarząd:

Stanowisko Imię i Nazwisko
Prezes Zarządu Mariusz Adamkiewicz
Wiceprezes Zarządu Sylwia Fischer
Wiceprezes Zarządu Dorota Stępień

Rada Nadzorcza

 

Stanowisko Imię i Nazwisko
Przewodniczący Rady Paweł Kost
Wiceprzewodniczący Rady Bolesław Piotrowski
Sekretarz Rady Eugeniusz Nykiel                      
Członek Rady Bogdan Buchajczyk
Członek Rady Stanisław Madej
Członek Rady Andrzej Staszczyk
Członek Rady Wojciech Siekacz
Członek Rady Jan Iwański

 

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku:
1)  Mariusz Adamkiewicz – Prezes Zarządu
2)  Sylwia Fischer – Wiceprezes Zarządu ds. handlu
3)  Dorota Stępień – Wiceprezes Zarządu ds. finansowychPlacówki

Placówki ZBS

Bankomaty

Bankomaty ZBS 

 

Kursy Walut

Sprawdź aktualne kursy walut

 

Western Union

Informacje o WESTERN UNION