•   tel. 95 765 73 15
 •   mail: sekretariat@zbsbank.sgb.pl

Bezpłatne szkolenia online

Zapraszamy na kolejną edycję szkoleń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników. Zdobędziesz nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną wiedzę od ekspertów i specjalistów, którzy są również przedsiębiorcami.

Ubezpieczenie Upraw Jesień 2022

Już teraz skorzystaj z jesiennego ubezpieczenia upraw w Generali i odbierz 200 zł w e-kodzie na zakupy w znanej sieci sklepów w Polsce. Przezorny, zawsze ubezpieczony! 

Płać, zbieraj i odbieraj!

Odbierz 2 x 50 zł na zakupy u partnerów programu Mastercard® Bezcenne® Chwile

Dbaj o bezpieczeństwo

Uważaj na próby wyłudzenia poufnych danych przez telefon – przestępcy podszywają się pod pracowników banków lub innych zaufanych instytucji (np. policjantów)!

Wakacje Kredytowe

Ustawowe „wakacje kredytowe”

Czy wiesz, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. możesz zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. ustawowych „wakacji kredytowych”?

Zebranie Przedstawicieli

2 czerwca odbyło się Zebranie Przedstawicieli – najwyższego organu Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego.

Zmiana oprocentowania kredytów udzielonych klientom instytucjonalnym

W związku z 8-krotną podwyżką podstawowych stóp procentowych NBP oraz stawki referencyjnej WIBOR Zarząd Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego postanowił podwyższyć oprocentowanie zmienne standardowej stopy Banku ustalanej decyzją Zarządu, stosowanej przy kredytach udzielonych klientom instytucjonalnym do dnia 24.04.2022 r. o 2,5 p. p.

Informacje dla uchodżców

Якщо ви:

 • Громадянин України, дружина громадянина України, і ви приїхали з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв'язку з військовими діями,
 • Громадянин України, дружина громадянина України і ви жили в Польщі до 24 лютого 2022 року,

і ви хотіли б подати заявку на виплати з виховання дитини 500+ або на родинний капітал для опіки за дитиною, яка приїхала з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв'язку з військовими діями, ви можете зробити це, використовуючи спеціально підготовлену для вас заяву.

Ви можете заповнити та подати заяву в електронному вигляді до Закладу соціального страхування (ZUS) за допомогою Платформі електронних послуг (PUE) ZUS, тобто в електронній системі ZUS.

Інформація про те, з якого дня можна буде подавати заяви і як це зробити, незабаром буде доступна на інтернет-сторінці www.zus.pl.

Для подання заявки в ZUS вам знадобиться:

 • польський ідентифікаційний номер PESEL для вас і вашої дитини,
 • адреса електронної пошти,
 • польський номер телефону,
 • номер банківського рахунку в Польщі.

Реєстрація громадян України для присвоєння польського ідентифікаційного номеру PESEL почалася в установах гміни, міста або району в Польщі з 16 березня 2022 року. PESEL, що присвоюється з 16 березня має позначку, яка підтверджує, що ви або ваша дитина прибули з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв'язку з військовими діями.

 


 

If you are:

 • a Ukrainian citizen or a spouse of a Ukrainian citizen and came to Poland from Ukraine after 23 February 2022 in connection with the war,
 • a Ukrainian citizen or a spouse of a Ukrainian citizen and you lived in Poland before 24 February 2022,

and you want to submit an application for the ‘500+’ child benefit or family care capital for a child that came to Poland from Ukraine after 23 February 2022 in connection with the war, you can do it on a form specially prepared for you.

You can fill in the application and submit it electronically to the Social Insurance Institution (ZUS) through its Electronic Services Platform (PUE) – i.e. the Social Insurance Institution’s electronic system.

The information from when and how you can submit the application will be soon available on the following website www.zus.pl.

In order to submit the application to the Social Insurance Institution, you will need:

 • Polish identification number (PESEL) for you and the child,
 • e-mail address,
 • Polish phone number,
 • bank account number in Poland.

The registration of Ukrainian citizens aimed at assigning them the Polish identification number (PESEL) started in commune, municipal or district offices in Poland on 16 March 2022. The PESEL number assigned as of 16 March has the marking confirming that you or your child came to Poland from Ukraine after 23 February 2022 in connection with the war.

 


 

Если вы:

 • гражданин Украины, супруг или супруга гражданина Украины и вы прибыли из Украины в Польшу после 23 февраля 2022 года в связи с военными действиями,
 • гражданин Украины, супруг или супруга гражданина Украины и вы проживали в Польше до 24 февраля 2022 года,

и если вы хотите подать заявление на получение пособия по воспитанию ребенка 500+ или семейного капитала по опеке за ребенком, который прибыл из Украины в Польшу после 23 февраля 2022 года в связи с военными действиями, вы сможете сделать это с помощью специально подготовленного для вас заявления.

Вы сможете заполнить заявление и подать его в электронном виде в Управление социального страхования (ZUS) при помощи Платформы электронных услуг (PUE) ZUS, то есть, в электронной системе ZUS.

Информация о том, когда можно будет подать заявку и как это сделать, будет предоставлена в ближайшее время на сайте www.zus.pl.

Для подачи заявления в ZUS вам понадобятся:

 • польский идентификационный номер PESEL для вас и вашего ребенка,
 • адрес электронной почты,
 • польский номер телефона,
 • номер банковского счета в Польше.

Регистрация граждан Украины для присвоения польского идентификационного номера PESEL началась в органах гмины, города или района в Польше с 16 марта 2022 года. В номере PESEL, который выдается с 16 марта, есть обозначение, подтверждающее, что вы или ваш ребенок выехали из Украины в Польшу после 23 февраля 2022 года в связи с военными действиями.

 

Oszczędnościowe książeczki mieszkaniowe – zmiana przepisów

Od stycznia 2021 r. zmieniły się przepisy dotyczące udzielania premii gwarancyjnych. Zmiany dotyczą zarówno obowiązku rejestracji książeczek, jak i uprawnień do premii gwarancyjnej.

Faktoring dla rolników

Nowość! Faktoring dla rolników

Prowadzisz działalność rolniczą i wystawiasz faktury z odroczonym terminem płatności np. 30, 60 czy nawet 90 dni? Już teraz możesz je wymienić na gotówkę nawet w 5 minut dzięki faktoringowi SMEO.

OSZUSTWO "Zwrot 300 zł za szczepienie" - ostrzeżenie

Szanowni Państwo,

 

Ostrzegamy przed fałszywą stroną, na której oszuści oferują zwrot 300 zł za szczepienie. Jeżeli Klient wprowadzi tam swoje hasło do banku, trafi ono bezpośrednio do oszustów, którzy wykorzystają je do kradzieży środków.

 

Zmiana taryfy opłat i prowizji za czynności Bankowe

Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy informuje swoich klientów że z dniem 01.12.2021 r. zmianie ulega Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi Bankowe świadczone przez Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy.

Placówki

Placówki ZBS

Bankomaty

Bankomaty ZBS 

 

Kursy Walut

Sprawdź aktualne kursy walut

 

Western Union

Informacje o WESTERN UNION