W naszej ofercie dostępny jest szeroki wachlarz ubezpieczeń życiowych i majątkowych następujących Towarzystw Ubezpieczeniowych:

 • GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • GENERALI Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 • SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

Jak się ubezpieczyć?

Wystarczy przyjść do placówki, nasi pracownicy służą pomocą.

W naszej ofercie dostępny jest szeroki wachlarz ubezpieczeń życiowych i majątkowych następujących Towarzystw Ubezpieczeniowych:

 • GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • GENERALI Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 • SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

Jak się ubezpieczyć?

Wystarczy przyjść do placówki, nasi pracownicy służą pomocą.

W naszej ofercie dostępny jest szeroki wachlarz ubezpieczeń życiowych i majątkowych następujących Towarzystw Ubezpieczeniowych:

 • GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • GENERALI Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 • SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

Jak się ubezpieczyć?

Wystarczy przyjść do placówki, nasi pracownicy służą pomocą.

                                                                                                                                                                                  

 

Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy jest Pośrednikiem Finansowym w ramach Instrumentu Finansowego :

 • Mikropożyczka na podstawie Umowy Operacyjnej 2/RPZP/2319/2019/I/DIF/189 zawartej w dniu 5 sierpnia 2019 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy.
 • Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna PLUS (POI PLUS) na podstawie Umowy Operacyjnej 2/RPZP/2319/2019/VI/DIF/191 oraz zawartej w dniu 5 sierpnia 2019 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy.
 • Pożyczka Płynnościowa na podstawie Umowy Operacyjnej 2/RPZP/6120/2020/I/DIF/280 oraz  2/RPZP/6120/2020/III/DIF/288 zawartej w dniu 9 czerwca 2020 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy.