Zastrzeganie dostępu do bankowości

Zastrzeganie kanałów dostępu SGB24!

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości niezwłocznie skontaktuj się z Doradcą Infolinii Banku - 800 88 88 88 lub (+48) 61 647 28 46 (dla połączeń komórkowych oraz z zagranicy).

Kanały dostępu można również zastrzec bezpośrednio w placówkach Banku pod numerami telefonów oddziałów.