MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY

 

  • Służy do gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę, na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego, na podstawie zawartej z deweloperem umowy deweloperskiej
  • Przeznaczony dla dewelopera
  • Zapewnia nabywcom ochronę wpłat dokonywanych na cele określone w umowie deweloperskiej

Bank prowadzi ewidencję wpłat i wypłat środków dokonanych przez nabywcę na mieszkaniowy rachunek powierniczy

OPROCENTOWANIE zgodne z obowiązującą TABELĄ OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 

 

Jak złożyć wniosek?

W celu założenia rachunku odwiedź jedną z naszych Placówek Banku.