RACHUNEK BIEŻĄCY

 

  • Swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych
  • Możliwość doboru Pakietu taryfowego do indywidualnych potrzeb Klienta
  • Łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze
  • Zarządzannie rachunkiem przez system bankowości elektroniczej
  • Możliwość uzyskania informacji o stanie środków oraz dokonanych operacjach bankowych przez telefon
  • Prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym za pomocą systemu SWIFT
  • Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku
  • Dyspozycje złożone do godziny określonej w Umowie Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego
  • Możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym
  • Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach

OPROCENTOWANIE zgodne z obowiązującą TABELĄ OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 

 

Jak złożyć wniosek?

W celu założenia rachunku odwiedź jedną z naszych Placówek Banku.