•   tel. 95 765 73 15
 •   mail: sekretariat@zbsbank.sgb.pl

Gwarancja Ekomax i Gwarancja Biznesmax Plus

Gwarancja Ekomax

O gwarancji

Gwarancja Ekomax jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu udzielaną dzięki środkom Zielonego Funduszu Gwarancyjnego FENG z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), która daje możliwość otrzymania także dotacji w formie dopłaty do kapitału kredytu.

Gwarancja Ekomax udzielana jest w formie pomocy de minimis albo regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Gwarancją obejmowane są kredyty inwestycyjne udzielane przez banki kredytujące, z którymi BGK zawarł umowy w tym zakresie.

Podstawowe parametry gwarancji:

 • zakres gwarancji: do 80 proc. kwoty kapitału kredytu,
 • maksymalna kwota gwarancji: równowartość w złotych 2,5 mln euro,
 • maksymalny okres gwarancji: 20 lat (regionalna pomoc inwestycyjna); 10 lat (pomoc de minimis),
 • typ zabezpieczanego kredytu: kredyt inwestycyjny,
 • kredytobiorca: przedsiębiorca z sektora MŚP lub mała spółka o średniej kapitalizacji (small mid caps) lub spółka o średniej kapitalizacji (mid-caps)  spełniający kryteria podmiotu realizującego projekt z zakresu efektywności energetycznej,
 • opłata prowizyjna z tytułu gwarancji: brak,
 • zabezpieczenie gwarancji: weksel in blanco,
 • rodzaj pomocy publicznej:pomoc de minimis - gwarancje kredytu inwestycyjnego finansującego cel projektu  albo regionalna pomoc inwestycyjna (RPI) - gwarancje kredytu inwestycyjnego finansującego koszty kwalifikowane projektu inwestycyjnego.

Środki z kredytu objętego gwarancją, powinny być wypłacone Kredytobiorcy do dnia zakończenia okresu kwalifikowalności programu, tj. 31.12.2029 r.

Korzyści:

 • zapewnienie elastyczności w dysponowaniu własnym majątkiem – brak konieczności zastawiania go w części objętej gwarancją,
 • korzystniejsze od standardowych warunki finansowania w banku kredytującym (transfer korzyści)
 • brak kosztu zabezpieczenia kredytu,
 • zmniejszenie kosztu odsetkowego kredytu poprzez dotacje w formie dopłaty do kapitału.

Wszystkie formalności związane z udzieleniem gwarancji i kredytu realizowane w jednym miejscu tj. banku kredytującym.

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-ekomax/

 

 

Gwarancja Biznesmax Plus

O gwarancji

Gwarancja Biznesmax Plus jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu udzielaną dzięki środkom Funduszu Gwarancyjnego FENG z Programu FENG z możliwością otrzymania dotacji w formie dopłaty do oprocentowania lub kapitału kredytu. 

Gwarancja Biznesmax Plus udzielana jest w formie  pomocy de minimis albo regionalnej pomocy inwestycyjnej. Gwarancją obejmowane są kredyty inwestycyjne i obrotowe udzielane przez banki kredytujące, z którymi BGK zawarł umowy o współpracy.

Podstawowe parametry gwarancji

 • Zakres gwarancji: do 80 proc. kwoty kapitału kredytu
 • Maksymalna kwota gwarancji: równowartość w złotych 2,5 mln euro
 • Maksymalny okres gwarancji:
  • kredyt inwestycyjny– 20 lat (regionalna pomoc inwestycyjna), 10 lat (pomoc de minimis)
  • kredyt obrotowy – 63 miesiące
 • Typ zabezpieczanego kredytu: kredyt obrotowy lub kredyt inwestycyjny
 • Kredytobiorca: przedsiębiorca z sektora MŚP lub mała spółka o średniej kapitalizacji (small mid caps) lub spółka o średniej kapitalizacji (mid-caps)  spełniający kryteria podmiotu innowacyjnego lub realizującego kwalifikowany typ projektu (realizacja inwestycji: innowacyjnej , ekoinnowacyjnej, służącej transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa)
 • Opłata prowizyjna: brak
 • Zabezpieczenie gwarancji: weksel in blanco
 • Rodzaj pomocy publicznej: pomoc de minimis – gwarancje kredytu obrotowego lub kredytu inwestycyjnego  albo regionalna pomoc inwestycyjna – gwarancje kredytu finansujące koszty kwalifikowane projektu inwestycyjnego

Środki z kredytu objętego gwarancją, powinny być wypłacone kredytobiorcy do dnia zakończenia okresu kwalifikowalności programu, tj. do 31.12.2029 r.

Korzyści

 • Zapewnienie elastyczności w dysponowaniu własnym majątkiem – brak konieczności zastawiania go w części objętej gwarancją,
 • Korzystniejsze od standardowych warunki finansowania w banku kredytującym (transfer korzyści),
 • Brak kosztu zabezpieczenia kredytu,
 • Zmniejszenie kosztu odsetkowego kredytu poprzez dotacje w formie dopłaty do kapitału albo odsetek.

Wszystkie formalności związane z udzieleniem gwarancji i kredytu realizowane w jednym miejscu tj. banku kredytującym.

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-biznesmax-plus/

 

 

Placówki

Placówki ZBS

Bankomaty

Bankomaty ZBS 

 

Kursy Walut

Sprawdź aktualne kursy walut

 

Western Union

Informacje o WESTERN UNION