Transakcje okazjonalne

Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy informuje, iż od dnia  1 lipca 2024 roku nie będzie  realizował transakcji okazjonalnych o równowartości  powyżej 1000 EURO w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Ustawa AML).

Transakcja okazjonalna – transakcja, która nie jest przeprowadzana w ramach stosunków gospodarczych (art.2 ust.2 ppkt.22 Ustawy AML).

 

 

                                               Zarząd

                                                   Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego