Weryfikacja nr PESEL

UWAGA !   Od 1 czerwca 2024 r. będziemy weryfikować czy twój nr PESEL jest zastrzeżony !

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Od 1 czerwca 2024r. będziemy weryfikować, czy Twój numer PESEL jest zastrzeżony, przy:

  • zawieraniu umowy o konto osobiste (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, ROR) lub oszczędnościowe,
  • wypłacie gotówki w kasie banku (jeśli suma Twoich wszystkich wypłat w danym dniu przekroczy trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. powyżej kwoty 12 726 zł[1], stan na dzień 20.03.2024 r.).

 

Jeżeli w wyniku weryfikacji w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL okaże się, że Twój numer PESEL jest zastrzeżony:

  • mamy prawo odmówić zawarcia umowy o otwarcie konta (ROR lub oszczędnościowego),
  • nie wypłacisz gotówki w kasie banku – w ciągu 12 godzin od złożenia takiej dyspozycji.