Zmiana oprocentowania kredytów udzielonych klientom instytucjonalnym

W związku z 8-krotną podwyżką podstawowych stóp procentowych NBP oraz stawki referencyjnej WIBOR Zarząd Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego postanowił podwyższyć oprocentowanie zmienne standardowej stopy Banku ustalanej decyzją Zarządu, stosowanej przy kredytach udzielonych klientom instytucjonalnym do dnia 24.04.2022 r. o 2,5 p. p.

W przypadku negocjowanego oprocentowania kredytu zmiana następuje w takiej wysokości w jakiej występuje podwyższenie oprocentowania standardowej stopy Banku, czyli o 2,5 p. p.

Zmiana wchodzi w życie z dniem 30.05.2022 r. do kredytów klientów instytucjonalnych udzielonych do 24.04.2022 r.