PROMOCYJNY KREDYT OBROTOWY DLA ROLNIKÓW

Z GWARANCJĄ FGR I DOPŁATĄ DO OPROCENTOWANIA. Okres sprzedaży do 30.06.2023 r.

 

Kredyt obrotowy przeznaczysz na finansowanie bieżącej działalności gospodarstwa rolnego tj. zakup nawozów, paliwa, paszy dla zwierząt. Promocyjny kredyt obrotowy dla rolników skierowany jest do klientów banku posiadających rachunek bieżący od 24 miesięcy.

Nie posiadasz rachunku bieżącego w naszym banku od 24 miesięcy? Sprawdź PROMOCYJNY KREDYT OBROTOWY ''OBROTÓWKA'' DO 24 MIESIECY DLA ROLNIKÓW

Gwarancja, która jest udzielana przez BGK zabezpiecza 80% kwoty kredytu. Przez pierwszych 12 miesięcy udostępniana jest bezpłatnie.

Maksymalny okres kredytowania: 36 miesięcy

Maksymalna kwota kredytu: 500 000,00 zł

Zabezpieczenie obligatoryjne:

  • weksel in blanco,
  • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym,
  • gwarancja FGR BGK zabezpieczająca 80% kwoty kredytu (brak opłaty za gwarancję przez pierwsze 12 miesięcy).

Oprocentowanie:

  • przez pierwsze 12 miesięcy stałe 9,60%, a po 12 miesiącach zmienne oparte na WIBOR 3M + marża 2,00 p. p. (WIBOR 3M liczony jako kwotowanie na dwa dni robocze przed dniem rozpoczynającym dany okres odsetkowy (kwartał)),
  • do 5% dopłaty do oprocentowania (realizowane przez BGK).

Prowizja: 0,5% kwoty kredytu

Rozliczenie kredytu w 50% fakturami lub/i innymi dokumentami odpowiadającymi zakupowi w okresie 2 miesięcy od dnia wypłaty kredytu lub w okresie 2 miesięcy przed dniem zawarcia umowy kredytowej.

Zapytaj o szczegóły w placówkach naszego banku!