Lokata na nowe środki - okres sprzedaży do 15.12.2022 r.

Lokatę założysz po zalogowaniu się w bankowości internetowej SGB24

Jeżeli potrzebujesz ulokować pieniądze i jednocześnie zarabiać, wybierz Lokatę na nowe środki* w naszym Banku.

Okres lokacyjny:

  • 3 miesiące - oprocentowanie 6,00% w stosunku rocznym,
  • 6 miesięcy - oprocentowanie 7,00% w stosunku rocznym,
  • 12 miesięcy - oprocentowanie 8,00% w stosunku rocznym.

Kwota minimalna lokaty wynosi 200,00 zł.

Oprocentowanie stałe decyzją Zarządu Banku. Kapitalizacja odsetek nastąpi na koniec okresu lokowania. Niedotrzymanie terminu lokowania skutkuje oprocentowaniem na poziomie rachunków ROR.

Okres sprzedaży: do 15 grudnia 2022 r.

Uczestnik promocji może otworzyć dowolną liczbę lokat.

*Na Lokacie deponowane są wyłącznie Nowe Środki, stanowiące nadwyżkę sumy środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach Uczestnika (rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunkach oszczędnościowych, lokatach terminowych) prowadzonych w złotych polskich przez Bank, w stosunku do stanu środków pieniężnych wyznaczonych na dzień bazowy (Saldo bazowe aktywów; saldo na Dzień bazowy) tj. 18.10.2022 r. Informacja o wysokości Nowych Środków zawiera kwotę środków z dnia poprzedzającego dzień otwarcia Lokaty i prezentowana jest Uczestnikom spełniającym warunki w bankowości internetowej SGB24, w zakładce danej Lokaty. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim widoczna jest w Okresie przystąpienia do Promocji, przed otwarciem Lokaty.

Warunki promocji szczegółowo określa Regulamin Promocji ,,Lokata na Nowe Środki''

Twoje pieniądze są bezpieczne, ponieważ objęte są systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości środków nieprzekraczającej równowartości w złotych 100.000 euro (Arkusz informacyjny dla deponentów)

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin Promocji Lokata na Nowe Środki.pdf)Regulamin Promocji Lokata na Nowe Środki.pdf[ ][ ]1064 kB
Pobierz plik (Załączniki.pdf)Załączniki.pdf[ ][ ]2297 kB