LOKATA - okres sprzedaży przedłużony do 15 grudnia 2022 r.

 Atrakcyjne oprocentowanie. Bez dodatkowych warunków.

 

Jeżeli potrzebujesz ulokować pieniądze i jednocześnie zarabiać, wybierz lokaty terminowe w naszym Banku.

Jak założyć?

Aby założyć lokatę  wystarczy, że odwiedzisz jedną z naszych placówek i podpiszesz umowę. Jedynym dokumentem jakiego potrzebujesz jest dowód osobisty.

Okres lokacyjny:

  • 3 miesiące - oprocentowanie 4,50% w stosunku rocznym,
  • 6 miesięcy - oprocentowanie 5,50% w stosunku rocznym,
  • 12 miesięcy - oprocentowanie 6,00% w stosunku rocznym.

Kwota minimalna lokaty wynosi 200,00 zł.

Oprocentowanie stałe decyzją Zarządu Banku. Kapitalizacja odsetek nastąpi na koniec okresu lokowania. Niedotrzymanie terminu lokowania skutkuje oprocentowaniem na poziomie rachunków ROR.

Okres sprzedaży: do 30 października 2022 r. przedłużony do 15 grudnia 2022 r.

Twoje pieniądze są bezpieczne, ponieważ objęte są systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości środków nieprzekraczającej równowartości w złotych 100.000 euro (Arkusz informacyjny dla deponentów)