KREDYT GOTÓWKOWY OKOLICZNOŚCIOWY

 Kredyt Jesień - promocja, którą objęte są kredyty udzielone od 01.09.2022 r. do 30.11.2022 r.

Kredyt sezonowy, podobnie jak kredyt gotówkowy, przeznaczony jest na dowolny cel konsumpcyjny. Maksymalna kwota kredytu 255.550,-zł., okres kredytowania do 7 lat (84 miesiące), z możliwością karencji w spłacie do 3 miesięcy.

Twoje korzyści:

 • naprawdę atrakcyjne oprocentowanie,
 • Kwota kredytu dopasowana do Twoich potrzeb i dochodów,
 • pieniądze odbierasz w gotówce, albo w formie przelewu,
 • przeznaczasz je na dowolny cel,
 • wybierasz jak spłacasz: w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych lub w równych ratach kapitałowo-odsetkowych (annuitet),

Jak wziąć kredyt?

 • Przyjdź z zaświadczeniem o wysokości Twojego dochodu.
 • Lub jeśli posiadasz rachunek w naszym banku od 12 miesięcy, na który dokonywane są systematyczne wpływy z tytułu wynagrodzenia i uzyskujesz dochody z tytułu umowy o pracę  -wystarczy nam Twoje oświadczenie o wysokości i źródłach dochodów.
 • Przygotuj dwa dokumenty ze zdjęciem. Jeśli jesteś już naszym Klientem – wystarczy jeden.
 • Akceptujemy różne zabezpieczenia, m.in. poręczenie wg prawa cywilnego lub wekslowego, weksel in blanco i inne, rozpatrywane indywidualnie.

 Kredyt Jesień

 • Oprocentowanie stałe w wysokości 10,99% w skali roku.
 • Prowizja:
  • 2% od przyznanej kwoty kredytu udzielonego na okres do 12 miesięcy,
  • 3% od przyznanej kwoty kredytu udzielonego na okres powyżej 12 miesięcy.
 • Pozostałe warunki jak dla kredytów konsumenckich.

Przykład reprezentatywny: Kwota udzielonego kredytu 24 667,00 zł. Całkowita kwota kredytu 24 667,00 zł. Okres kredytowania 48 miesięcy. Roczne stałe oprocentowanie nominalne 10,99%. Całkowity koszt kredytu wynosi 6 276,41 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 740,01 zł, odsetki od kredytu 5 536,40 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 13,50%. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 30 943,41 zł. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 31.07.2022 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.