PROMOCYJNY KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. Okres sprzedaży do 30.06.2023 r.

 

Kredyt obrotowy pozwala na finansowanie bieżącej działalności firmy.

Oprocentowanie: 

  • dla kredytów do 12 miesięcy stałe na poziomie 8,99% w skali roku,
  • dla kredytów powyżej 12 miesięcy zmienne: WIBOR 3M + 1,90 p. p. (WIBOR 3M) liczony jako kwotowanie na dwa dni robocze przed dniem rozpoczynającym dany okres odsetkowy (kwartał))

Prowizja: 0,5% kwoty kredytu

Zabezpieczenie:

  • obligatoryjne: weksel in blanco,
  • pozostałe do uzgodnienia: gwarancja BGK lub poręczenie funduszu poręczeniowego, hipoteka na nieruchomości, inne).

Maksymalny okres kredytowania: 24 miesiące

Maksymalna kwota kredytu: 500 000,00 zł

Rozliczenie kredytu w 50% fakturami lub/i innymi dokumentami odpowiadającymi zakupowi w okresie 2 miesięcy od dnia wypłaty kredytu lub w okresie 2 miesięcy przed dniem zawarcia umowy kredytowej.

Zapytaj o szczegóły w placówkach naszego banku!