Zebranie Przedstawicieli

2 czerwca odbyło się Zebranie Przedstawicieli – najwyższego organu Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego.

Delegaci przyjęli: sprawozdanie z działalności banku i sprawozdanie finansowe za rok 2021, informację o kierunkach działania Banku w 2022 roku, projekt podziału nadwyżki bilansowej,

sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021 oraz udzielono absolutorium członkom Zarządu Banku.

Jednym z punktów zebrania był również wybór nowych członków Rady Nadzorczej Banku na kadencję 2022-2026, którymi zostali: Paweł Kost, Bolesław Piotrowski, Eugeniusz Nykiel, Bogdan Buchajczyk, Jan Iwański, Stanisław Madej, Wojciech Siekacz i Andrzej Staszczyk.

Zarząd Banku złożył życzenia z okazji tegorocznych jubileuszy i podziękował za długoletnią pracę w Banku: Elżbiecie Rogali, Ewie Paszkowskiej, Elżbiecie Adamkiewicz, Annie Makuchowskiej, Beacie Kanabaj, Annie Ciborowskiej, Sylwii Kasperczuk, Grzegorzowi Szczęsnemu i Rafałowi Sowie.